Среда

Здравословната среда гарантира устойчива икономика и справедливо общество.

Noriel спазва всички законови изисквания за опазване на околната среда, минимизирайки ресурсите, рециклиране, предлагайки на пазара безопасни продукти.

В сътрудничество с Ecotic, Noriel внедри пунктове за събиране на отпадъци за електрическо и електронно оборудване (EEО) и батерии във всички магазини, централи и складове на Noriel.

Също така, всички магазини на Noriel са въвели разделното събиране за всеки вид отпадъци.

Среда
Conformitate

Предотвратяване на корупцията

В Noriel служителите не претендират, не обещават, не предлагат и не получават облаги от други лица във връзка с дейността в рамките на Дружеството.

Prevenirea corupției

Сигурност и защита на личните данни

Noriel управлява лични данни всеки ден, поради което зачитането на правата за поверителност на нашите клиенти, служители и партньори е наш приоритет, едновременно със сигурността на компютърните данни. Можете да намерите повече подробности за нашата политика за поверителност тук.

Securitate și protecția datelor personale

Договори

Noriel цели всички негови търговски партньори да бъдат почтени лица, които да спазват вътрешното и международното законодателство за търговията, забраната на недекларирания труд, забраната на детския труд, производството, качеството на продуктите и т.н.

Contracte

Съответствие на продуктите

Нашата основна цел е да продаваме единственно продукти, които отговарят на вътрешните и международните разпоредби. За да предложим продукти с най-високо качество, ние трябва да поемем отговорност за проверката на нашите партньори и предлаганите от тях стоки.

Conformitatea produselor

Предотвратяване на измами и укриване на данъци

Като търговци ние сме длъжни да действаме честно и да съобщаваме за подозрителни транзакции.

Prevenirea fraudei și a evaziunii fiscale

Търговско регулиране

За да предоставим отлична услуга, ние трябва да поемем отговорността за справедлив и етичен бизнес - винаги и навсякъде.

Ние не сключваме партньорства с доставчици от държави, които имат ембарго или които са били икономически санкционирани на европейско равнище.

Ние се уверяваме, че всички наши партньори идват от области без икономически ограничения, заслужават доверие и не нарушават в собствената си дейност международното законодателство относно зачитането на правата на човека, спазването на трудовото право, производствените условия и т.н.

Reglementarea comerțului

Предотвратяване на антиконкурентно поведение

Noriel е силно ангажиран да води бизнес в съответствие с правилата за конкуренция.

Целта на законодателството в областта на конкуренцията е да защитава, поддържа и стимулира конкуренцията и нормалната конкурентна среда, с цел насърчаване на интересите на потребителите, чрез:

1. забрана на практики, споразумения и договорености между предприятия, които имат за цел или резултат ограничаване, възпрепятстване или нарушаване на конкуренцията;

2. забрана за злоупотреба с господстващо положение;

3. контрол на концентрациите на икономическата дейност.

Prevenirea comportamentului anticoncurențial
Etica in afaceri

Равенство

В трудовите отношения Noriel гарантира равенството на служителите, правото на справедливи и задоволителни условия на труд.

В рамките на компанията пряката дискриминация, косвената дискриминация, тормозът, сексуалният и психологическият тормоз са строго забранени.

Egalitate

Antimobbing

Noriel се ангажира да елиминира всички форми на тормоз на работното място, включително mobbing-а.

Antimobbing

Конфликт на интереси

Служителите в трудовата си дейност действат в интерес на Noriel и клиентите на Noriel, а не в техен личен интерес.

Conflict de interes

Подаръци

Подаръци в брой или парични еквиваленти, като карти за подаръци, чекове или сертификати за подаръци, предлагани на служителите на Noriel, са строго забранени.

Cadouri

Whistleblowing

Служителите на Noriel имат отговорността и възможността да представят всякакви етични проблеми или нарушения на закона, за които са осведомени в рамките на компанията.

Whistleblowing
Остави ни имейл адреса си и разбери първи, как да подариш на своите мъници радостта от детството.