ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

I. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

II. КАК ДА ПЛАТИШ

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Поверителността на твоите лични данни е приоритет за Toyzz Shop, като администратор на лични данни. Този документ има ролята да те информира относно обработката на твоите лични данни, в контекста на използването на уебсайта https://toyzzshop.bg. Във връзка с термините използвани по-долу, моля прочети и Общите условия за използване на нашия сайт.

Можем периодично да актуализираме тази Политика, тъй като дейността и услугите, които ти се предоставят се разширяват или променят, или когато от нас се изисква да реагираме на нови законодателни промени. Ще изложим най-новата версия на https://toyzzshop.bg. Всяка промяна, която е забележима или има вероятност да повлияе на използването на https://toyzzshop.bg от твоя страна, ще ти бъде съобщена тук и/или с помощта на наличната информация за контакт.

https://toyzzshop.bg използва файлове тип бисквитки. Повече информация за използването на бисквитки можете да намерите на Политика за бисквитки.

 

  1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Toyzz Shop е търговското наименование на Intertoy Zone SRL, румънско юридическо лице със седалище в Букурещ, улица Căminului номер 6, сектор 2, със сериен номер в търговския регистър J40/2044/2008, уникален фискален регистрационен код RO23225576 (наричан още в продължение “Toyzz Shop” или “ние“). За целите на закона за защита на данните ние сме администраторът, когато обработваме твоите лични данни.

Когато създаваш акаунт в уебсайта на Toyzz Shop, ти ни изпращаш: имейл адрес, име и фамилия и задаваш парола, до която Toyzz Shop няма да има достъп. В рамките на твоята лична страница (Моят акаунт) на сайта можеш да добавяш допълнителна информация, като мобилен телефон, стационарен номер, адрес за доставка, алтернативен имейл адрес и др.

 

Когато правиш поръчка, ти ни предоставяш информация като: желан продукт, име и фамилия, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и др.

Можеш да се регистрираш на нашия сайт чрез твоя Facebook акаунт. Ако избереш една от тези опции, ще бъдеш насочен към страница, управлявана от Facebook Inc, където те ще те информират за прехвърлянето на лични данни към Toyzz Shop. Можеш да видиш правилата за поверителност на Facebook, използвайки следните линкове:

https://www.facebook.com/about/privacy

Впоследствие можем да обработим определена информация свързана с твоето поведение по време на посещението ти на нашия сайт, за да персонализираме твоето онлайн изживяване и да ти предоставим оферти, съобразени с твоят профил. Каним те да научиш повече подробности в това отношение, като се консултираш с раздела за Целите на обработката по-долу. На сайта можем да съхраняваме и събираме информация за бисквитки и подобни технологии, съгласно Политиката за бисквитки.

Ние не събираме и не обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в Общия регламент относно защитата на данните в специални категории лични данни.

Възможно е да направиш поръчка без да имаш акаунт. Профилът се генерира само ако избереш опцията ”Създаване на акаунт”. Ако започнеш поръчка без да имаш акаунт или без да си влязъл в него, но не завършиш поръчката, попълнените данни във формуляра няма да бъдат съхранени от Toyzz Shop, и ще бъдат изтрити автоматично.

Ако сте представител на партньор на Toyzz Shop, ние обработваме твоите данни за контакт (име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер) във връзка с наличните договорни отношения.

Според случая, можем да предадем или предоставим достъп до определени лични данни на следните категории получатели:

– дружества от групата Toyzz Shop;

– доставчици на куриерски услуги;

– доставчици на платежни/банкови услуги;

– доставчици на маркетингови услуги;

– доставчици на софтуерни продукти;

– доставчици на ИТ услуги;

– други компании, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на нашите стоки и услуги на пазара.

Ако имаме законово задължение или ако е необходимо да защитим законен интерес, ще предадем лични данни на публични органи.

Ние гарантираме, че достъпът до вашите данни от трети лица по частно право се осъществява в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

 

Предназначение

Основа

Потребител на https://toyzzshop.bg

Изпълнение на договорните отношения между теб и https://toyzzshop.bg/, предоставящи нашите услуги и продукти, за приемане, валидиране, изпращане и фактуриране на поръчката, направена на https://toyzzshop.bg, като те информира за състоянието на поръчката, разрешава жалби/рекламации, връщане на поръчани продукти и др.

Обработката се основава на договора, сключен между теб и Toyzz Shop, дефиниран в Общите условия. Предоставянето на твоите лични данни е необходимо. Липсата на предоставяне на данни засяга развитието на договорните отношения между теб и Toyzz Shop.

Изпълнение на правните задължения на Toyzz Shop в контекста на услугите, предоставяни чрез https://toyzzshop.bg включително включително данъчни или архивиращи задължения.

Обработването на твоите данни за тази цел е необходимо въз основа на законовите задължения. Предоставянето на твоите данни за тази цел е необходимо. Непредоставянето на данните може да доведе до невъзможност от страна на Toyzz Shop да спазва законовите си задължения и следователно невъзможност да предостави услугите, които очакваш от https://toyzzshop.bg.

Маркетингови дейности, а именно за предаване на търговски съобщения чрез средства за комуникация от разстояние; (имейл, смс) относно продуктите и услугите, предлагани от Toyzz Shop чрез https://toyzzshop.bg.

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на твоето съгласие, ако си избрал да ги предоставиш.

Предоставянето на твоите данни за тази цел е доброволно. Непредоставянето на съгласие за обработка на твоите данни за тази цел няма да има отрицателни последици за услугите, предлагани от https://toyzzshop.bg.

Можеш да дадеш съгласието си за обработка на данни за тази цел, като отметнеш опцията „Съгласен съм да получавам търговски съобщения” или по-късно в секцията Моят акаунт.

За да се отпишеш, можеш да използваш опцията в края на всеки имейл/смс, съдържащи търговски съобщения, или можеш да се отпишеш по всяко време, като влезеш в секцията Моят акаунт на https://toyzzshop.bg.

Извършване на анализи или вътрешни доклади за това как функционира https://toyzzshop.bg, създаване на потребителски профили за предпочитания или с цел подобряване на изживяването, предлагано от https://toyzzshop.bg.

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на законния интерес на Toyzz Shop за постоянно подобряване на потребителското изживяване на https://toyzzshop.bg. Предоставянето на твоите данни за тази цел е доброволно. Непредоставянето на данни за тази цел няма да има отрицателни последици за услугите, предлагани чрез https://toyzzshop.bg.

Защита на правата и интересите на Администратора в съда, съответно за установяване, упражняване или защита на процедура пред съд, административно производство или други процедури, в които участваме.

 

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на защитата на правата и интересите на Администратора.

Посетител на https://toyzzshop.bg

Маркетингови дейности, а именно за предаване на търговски съобщения чрез средства за комуникация от разстояние; (имейл, смс) относно продуктите и услугите, предлагани от Toyzz Shop чрез https://toyzzshop.bg.

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на твоето съгласие, ако си избрал да ги предоставиш.

Предоставянето на твоите данни за тази цел е доброволно. Непредоставянето на съгласие за обработка на твоите данни за тази цел няма да има отрицателни последици за услугите, предлагани от https://toyzzshop.bg.

Можеш да дадеш съгласието си за обработка на данни за тази цел, като отметнеш опцията „Съгласен съм да получавам търговски съобщения” или по-късно в секцията Моят акаунт.

За да се отпишеш, можеш да използваш опцията в края на всеки имейл/смс, съдържащи търговски съобщения, или можеш да се отпишеш по всяко време, като влезеш в секцията Моят акаунт на https://toyzzshop.bg.

Разрешаване на евентуални оплаквания и рекламации и подобряване на преживяването, предлагано от https://toyzzshop.bg.

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на легитимния интерес на Toyzz Shop за осигуряване на правилното функциониране на https://toyzzshop.bg, както и за постоянно подобряване на изживяването на посетителите на https://toyzzshop.bg, включително чрез разрешаване на различни въпроси или оплаквания от твоя стана.

Предоставянето на твоите данни за тази цел е доброволно. Непредоставянето на данни за тази цел няма да има отрицателни последици за услугите, предлагани от https://toyzzshop.bg.

Лице за контакт на Партньорa Toyzz Shop

Иницииране или развитие на договорните отношения между Toyzz Shop и Партньор/потенциален Партньор.

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на легитимния интерес на Toyzz Shop да инициира и развива договорни отношения в контекста на предоставяне на услуги на https://toyzzshop.bg. Непредоставянето на данни за тази цел може да има отрицателни последици за услугите, предлагани от https://toyzzshop.bg.

Защита на правата и интересите на Администратора в съда, съответно за установяване, упражняване или защита на процедура пред съд, административно производство или други процедури, в които участваме.

Обработката на твоите данни за тази цел се основава на защитата на правата и интересите на Администратора.

 

Toyzz Shop обработва твоите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите за обработка, изброени по-горе. Ако си картодържател Toyzz Shop, твоите лични данни ще бъдат обработвани за период от 10 години. Ако си потребител, ние обработваме твоите данни за целия срок на договорните отношения и впоследствие за срока, необходим за изпълнение на правните задължения и законния интерес на Toyzz Shop, както е посочено по-долу.

По-долу представяме услугите, използвани от https://toyzzshop.bg, събраните данни и целта на използването на услугите:

3rd party

Предназначение

Събрани данни

Информация за бисквитки 3rd party

Google Tag Manager

Управление на приложенията от трети страни

Всички данни, събрани от приложенията от трети страни

https://policies.google.com/technologies/types?hl=ro

Criteo

Ремаркетинг

Данни, събрани единственно от хора, посетили сайта Toyzz Shop.bg чрез партньорския маркетинг предлаган от Criteo: прегледани страници, брой посещения, прегледани продукти, разгледани категории, продукти добавени в количката, направени поръчки (номер на поръчка, име на продукти, количество продукти, цена на продуктите, обща цена на поръчката), имейл адрес;

https://www.criteo.com/privacy/

Hotjar

Анализ на уебсайтове / Потребителско поведение за подобряване на уебсайта

Анимации относно сърфирането на потребителя в уебсайта, вида на използваното устройство, версията на операционната система, вида на използвания браузър;

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Zopim/Zendesk

Онлайн система за чат/тикети 

Данни, събрани единственно от хора, които искат да се свържат с консултант на Toyzz Shop: име и/или имейл, телефонен номер, произволен чат ID за идентифициране на потребителя в различни сесии, възможност за влизане чрез Facebook или Google+

https://www.zopim.com/privacy.html

Facebook

Ремаркетинг / Удостоверяване

За удостоверяване: Имейл, Потребителско име;
За маркетинг: възраст, пол, образование, работа, местоположение, семейно положение, тип използвано устройство, предпочитания, номер посещения;

https://www.facebook.com/policies/cookies/

TikTok

Ремаркетинг

Възраст, пол, образование, работа, местоположение, семейно положение, тип използвано устройство, предпочитания, номер посещения;

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=ro

Google Ads

Ремаркетинг

Измерване взаимодействията с реклами на Toyzz Shop, обръщения, разгледани продукти;

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro https://policies.google.com/technologies/types?hl=ro

Нашите партньори Zendesk, Google и Facebook имат сървъри, разположени както в европейското пространство, така и в САЩ. Следователно потребителските данни се съхраняват в Европа, но могат да бъдат съхранявани и в САЩ. Тези компании са сертифицирани от Privacy Shield и имат задължителни корпоративни правила, съгласно Регламента за ОРЗД. Връзките по отношение на политиката на ОРЗД на споменатите дружества могат да бъдат намерени в таблиците по-горе.


Изтриване на акаунт

Ако си клиент и упражняваш правото да изтриеш потребителския си акаунт, като използваш функцията за Изтриване на акаунт в секцията Моят акаунт, Toyzz Shop ще тълкува това действие като твоето решение за прекратяване на абонамента и изтриване на данните за твоят акаунт, с изключение на тези данни, свързани с нашето правно задължение. Ако избереш да изтриеш потребителския си акаунт, ние повече няма да ти изпращаме имейли и/или текстови съобщения с търговска информация. Изтриването на акаунта не е автоматизиран процес, изискващ човешка валидация. Освен това, ако искаш да изтриеш акаунта си, когато има поне една активна поръчка в този акаунт, заявката за изтриване може да бъде регистрирана само след доставката на продуктите и осъществяването на последната поръчка.

Toyzz Shop ще съхранява счетоводните данни за срок от 10 години, съгласно данъчния закон, и ще ги съобщава на данъчните органи. За останалите предоставени от теб лични данни (име, фамилия, история на поръчките, дискусии с Отдела за Поддръжка на Клиенти), Toyzz Shop има срок на съхранение от 5 години, законово давностен срок. Този срок е предвиден от европейското гражданско законодателство, а запазването на тези данни има за цел да съхрани доказателствата за твоя акаунт и нареждания, като правно основание за обработване на законния интерес на Toyzz Shop. Личните данни, обработвани с цел извършване на доставка, ще се съхраняват от нашите куриери, съгласно Европейските директиви 97/67/ЕО, 2002/39/ЕО, 2008/6/ЕО за предоставяне на пощенски услуги. Също така, данните обработвани по време на промоционалните кампании на Toyzz Shop, ще бъдат обработвани в съответствие с данъчното законодателство, като предоставянето на тези данни и съобщаването им на данъчните органи се изисква от действащия закон с цел данъчно облагане.


За издаването на фактурите, ние ще обработваме твоето име, фамилия и адрес, съгласно действащите данъчни задължения. Ако искаш да върнеш продукт, закупен от магазин на Toyzz Shop, ние ще обработим твоето име, фамилия и номер на лична карта, като тези данни са необходими за защита на сигурността на системата за връщане.

Ако се интересуваш от продукти, които в момента не се предлагат в най-близкия магазин на Toyzz Shop, моля попълни формуляра специално предназначен за това, с твоето име, телефонен номер и продукта който търсиш, за да може да те информираме относно интересите ти.

Ако оттеглиш съгласието си за обработка на данни за маркетингови цели, Toyzz Shop ще прекрати обработването на личните ти данни за тази цел, без да засяга обработването, извършено от Toyzz Shop въз основа на изразеното от теб съгласие преди неговото оттегляне, извършената обработка съгласно задълженията, посочени по-горе, или обработката извършена въз основа на законния интерес на Toyzz Shop.

Ако си лице за контакт на Партньорите или потенциалните Партньори на Toyzz Shop, твоите лични данни ще бъдат обработвани за срока, необходим за сключването/изпълнението на договора и впоследствие съгласно вътрешните политики и законовите задължения – например, тези по отношение на архивирането.

За постигане на целите за обработка, изброени по-горе, Toyzz Shop може да разкрие твоите данни на Партньори, филиали, трети страни или юридически лица, които подкрепят Toyzz Shop при предоставянето на услугите чрез https://toyzzshop.bg, като доставчици на IT инфраструктура или транспортни и куриерски услуги, съответно на публични органи, както и в следните ситуации, без да се ограничаваме до тях:

  • Поддържане, персонализиране и подобряване на https://toyzzshop.bg и услугите, предоставяни чрез него

  • Търговската и техническата администрация на https://toyzzshop.bg, например когато посредничим във взаимоотношенията между теб и Партньор, доставчик на продукти на https://toyzzshop.bg

  • Извършване на анализ на данни за технически и търговски тестове, бизнес анализ, наблюдение на тенденциите в употребата и закупуването, разработване на мерки за сигурност, удостоверяване на потребителя и др.

  • Предаване на търговски маркетингови комуникации, при спазване на приложимото законодателство

  • Връчване на награди, кодове за отстъпки, ваучери и др. след участие в промоционални кампании на https://toyzzshop.bg

  • Разкриването на личните ти данни е предвидено от закона или има обществен интерес в това отношение и т.н.

Когато нашите Партньори обработват твоите лични данни чрез нас, но от тяхно име, ти ще вземеш предвид политиките за поверителност на тези Партньори, назначени от нас като такива. Дефинирали сме приетите начини за обработка на твоите лични данни на договорно ниво, но нямаме контрол върху самото обработване, но те уверяваме, че ние избираме Партньори, които отговарят на изискванията за сигурност и поверителност при високи стандарти.

Твоите лични данни, предоставени на Toyzz Shop, могат да бъдат прехвърлени от нас на други оператори или упълномощени лица при спазване на приложимото законодателство.

За обработването на лични данни от нас чрез https://toyzzshop.bg имаш право да поискаш следното:

- право на прозрачност за информацията, комуникациите и упражняването на твоите права.,

- право на информация и достъп до твоите лични данни, - право на поправка и право на изтриване на данни,

- право на ограничаване на обработването,

- право на преносимост на данни,

- право на опозиция,

- да не подлежиш на автоматизиран индивидуален процес на вземане на решения,

- право на контакт с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в случай на нарушаване на правата, гарантирани от законодателството за защита на личните данни.

Когато избереш да ни дадеш съгласието си, имаш право да го оттеглиш по всяко време, без да засягаш по никакъв начин обработването, извършено от Toyzz Shop въз основа на изразеното от теб съгласие преди да го оттеглиш, или обработването, което има като правно основание законодателството в областта или законния интерес на Toyzz Shop.

Имаш право да подадеш жалби или оплаквания до КЗЛД – Комисия за защита на личните данни (kzld@cpdp.bg , www.cpdp.bg) с адрес: Професор Цветан Лазаров 2, София 1592, България.

Можеш да адресираш всякакви други въпроси или притеснения относно обработката на личните ти данни, съответно можеш да упражниш правата, посочени по-горе на contact.gdpr@toyzzshop.bg. Ние ще ти отговорим възможно най-скоро, но не по-късно от 30 дни, съгласно закона. Ние следим за постоянното спазването на приложимите законови изисквания, включително чрез нашия служител по защита на личните данни, с който можеш да се свържеш на contact.gdpr@toyzzshop.bg

 

II. КАК ПЛАЩАШ

Плащането може да се извърши при доставка или онлайн с карта.

Плащането на сумата се извършва в брой, в момента на доставката, на куриера който доставя продуктите. Сумата която трябва да бъде заплатена ще бъде тази, посочена в последната стъпка от поръчката, без допълнителни комисионни.

Онлайн с карта чрез PayU

(Visa/Visa Electron/Maestro/MaestroCard)

Ако сте избрали метода на плащане 'Онлайн с карта чрез PayU' ще бъдете пренасочени към Защитената Страница на платежния процесор PayU, където ще бъдете помолени да попълните необходимите данни на вашата карта.

Плащанията с кредитна/дебитна карта, издадени под логото Visa и MasterCard (Visa/Visa Electron и MasterCard/Maestro) се осъществява чрез системата „3D Secure“, разработена от организациите които гарантират онлайн транзакции, със същото ниво на сигурност като тези, направени чрез банкомат или във физическата среда, при търговеца.

'3D Secure' на първо място гарантира, че никаква информация свързана с вашата карта не се прехвърля или съхранява, по всяко едно време, на сървърите на магазина или на сървърите на платежния процесор, като тези данни се въвеждат директно в системите Visa и MasterCard.

Платежната система е защитена по най-високите стандарти, включително с 3D Secure.

Не се начислява комисионна при плащания с банкова карта.

 

III. ПРАВО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, както е дефинирано в преамбюла, включително, но не само лого, стилизирани изображения, търговски символи, неподвижни изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание представено на Сайта, са собственост на Toyzz Shop който е и запазил всички права получени за тази цел пряко или косвено (чрез лицензи за използване и/или публикуване). Потребителят няма право да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети страни, променя и/или по друг начин използва, свързва, показва или включва каквото и да е Съдържание в какъвто и да е контекст, различен от оригинала, предвиден от Toyzz Shop. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако това не противоречи на разпоредбите на Документа. Ако Toyzz Shop предостави на Потребителя правото да използва във формата, описан в отделно споразумение за използване, определено съдържание до което Потребителя има или получава достъп в резултат на това споразумение, това право се разпростира само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото съществуване или периода, определен в споразумението съгласно определените условия, ако съществуват и не представляват договорен ангажимент от Toyzz Shop за съответния Потребител или друга трета страна, която има/получава достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е повредено по какъвто и да е начин в резултат на това съдържание, по време или след изтичане на потребителското споразумение. Никакво Съдържание, предадено на Потребителя чрез каквито и да било средства за комуникация (електронни, телефонни и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или гледане, не представлява договорно задължение от страна на Toyzz Shop и/или служителя/агента Toyzz Shop, който посредничи прехвърлянето на Съдържание, ако има такова, към това съдържание. Забранено е използването на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените, или от тези в потребителското споразумение което го придружава, ако то съществува.

 

Напомняме ви, че можете да се свържете с нас в случай на други въпроси или притеснения относно обработката на вашите лични данни, съответно можете да упражните своите права, посочени по-горе на contact.gdpr@toyzzshop.bg. Ние следим за постоянното спазването на приложимите законови изисквания, включително чрез нашия служител по защита на личните данни, с който можете да се свържете на contact.gdpr@toyzzshop.bg

 

Остави ни имейл адреса си и разбери първи, как да подариш на своите мъници радостта от детството.